Chan Mi Qigong 2

Vertiefung der Basis Chan Mi Qigong; neu Yin Yang He Qi Fa

Leitung: 
Gise Schöller
Kursdauer
11,5 Std

Ausbildungsorte